OFERTA

[service-row]

[service title=”OPIEKA INFORMATYCZNA”  image=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-nadzor-informatyczny.jpg”  text=”Zapewniamy naszym klientom stabilną, niezawodną i bezpieczną pracę ich komputerów, oprogramowania oraz sieci komputerowych.”  url=”#oferta_opieka_informatyczna”]

[service title=”AUDYT INFORMATYCZNY”  image=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-audyt.jpg”  text=”Audyt sprzętu komputerowego i/lub zainstalowanego oprogramowania daje wiedzę o posiadanym sprzęcie i licencjach.”  url=”#oferta_audyt_informatyczny”]

[service title=”MONITOROWANIE INFRASTRUKTURY IT”  image=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-monitorowanie-sprzetu.jpg”  text=”Po wykonaniu audytu warto jest na bieżąco monitorować wszystkie zmiany w sprzęcie i licencjach.”  url=”#oferta_monitorowanie_infrastruktury_it”]

[service title=”MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI”  image=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-monitorowanie.jpg”  text=”Monitorowanie sposobu wykorzystywania komputerów przez użytkowników jest całkowicie zgodne z prawem i w krótkim czasie przynosi korzyści pracodawcy.”  url=”#oferta_monitorowanie_aktywnosci”]

[service title=”PODPIS ELEKTRONICZNY”  image=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-podpis-elektroniczny.jpg”  text=”Podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem zapewnia identyczną moc prawną jak konwencjonalny podpis składany odręcznie.”  url=”#oferta_podpis_elektroniczny”]

[service title=”INSTALACJE TELETECHNICZNE”  image=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-teletechnika.jpg”  text=”Wykonujemy instalacje okablowania strukturalnego, monitoringu CCTV, sieci WI-FI, ochrony przeciwpożarowej SAP, zbiorowe instalacje telewizyjne, BMS i inne teletechniczne.”  url=”#oferta_instalacje_teletechniczne”]

[/service-row]

 

[other-service-row ]

[other-service icon=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-nadzor-informatyczny.jpg” title=”OPIEKA INFORMATYCZNA” text=””]

 

Od ponad 20 lat (w tym od 2010 roku w formie spółki z o.o.) wspieramy firmy o różnych profilach działalności, odciążając je od problemów związanych z działaniem systemów komputerowych i pozwalając im na skoncentrowaniu się na zadaniach podstawowych.

Zapewniamy naszym klientom stabilną, niezawodną i bezpieczną pracę ich komputerów, oprogramowania oraz sieci komputerowych.

Dbamy o właściwy rozwój infrastruktury informatycznej w taki sposób, aby praca z komputerami stała się przyjemniejsza, łatwiejsza, a posiadany sprzęt spełniał niezbędne wymagania bez nadmiernych nakładów finansowych.

Współpraca z nami przede wszystkim opiera się na zasadzie naszego stałego nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w firmie klienta, dzięki czemu ewentualne zagrożenia można wykryć najszybciej jak to możliwe i zminimalizować ryzyko awarii lub utraty danych.

Dzięki wykorzystywaniu przez nas możliwości serwisu zdalnego nasze interwencje są znacznie szybsze od tradycyjnej wizyty serwisowej (choć istnieją również sytuacje, w których i taka wizyta jest konieczna).

 

CENNIK USŁUG INFORMATYCZNYCH

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów kodeksu handlowego. w uzgodnionych przypadkach mogą zostać zastosowane wynegocjowane stawki indywidualne

PODSTAWOWY CENNIK USŁUG taryfa I
(dni robocze 09:00-16:00)
taryfa II
(dni robocze 16:00-21:00)
taryfa III
(dni robocze 21:00-09:00
oraz weekendy i święta)
Standardowy cennik usług:

Standard price list

Standardowa usługa informatyczna,pierwsza i każda kolejna rozpoczęta godzina usługi
Standard service, first & each next hour of service

(foreign company attendance : +25%)

150,- PLN
+23% VAT
+50% +100%
Usługi dla klientów z umową gotowości serwisowej i wsparcia telefonicznego
(oraz z umowami serwisowymi po wykorzystaniu przysługujących limitów):

Patronizers price listStandardowa usługa informatyczna
(druga i każda następna rozpoczęta godzina usługi oraz usługi realizowane poprzez serwis zdalny: rabat 20% !!!)Standard service
(2-nd and each next hour of service & remote access service: 20% off)foreign company attendance : +25%
100,- PLN
+23% VAT
+50% +100%
Niestandardowa usługa informatyczna:

(odzysk danych, odwirusowywanie, reinstalacja systemu z zachowaniem danych…)
Unconventional service:
(data recovery, system healing for viruses, system reinstallation with data keeping…)

według indywidualnego cennika
individual price list
Szkolenia użytkowników:

(Trainings)

foreign company attendance : +50%

150,- PLN
(zw. z VAT)
(tax free)
+50% +100%
Dojazd do klienta poza granicami m. Łodzi : 0,95,- PLN/km
+23% VAT
+100%
Dojazd w granicach m. Łodzi bez usługi u klienta (np. dostawa lub odbiór sprzętu): 25,- PLN
+23% VAT
+50% +100%

[/other-service-row]

 

[other-service-row]

[other-service icon=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-audyt.jpg” title=”AUDYT INFORMATYCZNY” text=””]

 

Zlecając nam wykonanie audytu IT uzyskacie Państwo kompleksową informację n/t wykorzystywanej w Państwa firmie infrastrukturze IT oraz zainstalowanego/używanego oprogramowania. Posiadając taka informację możecie Państwo uporządkować posiadane licencje licencje, co w przypadku ewentualnej kontroli legalności oprogramowania pozwoli uniknąć wysokich kar.

Efektem dodatkowym może być także zmniejszenie ponoszonych przez Państwa kosztów na oprogramowanie i jego aktualizacje przez zidentyfikowanie i wyeliminowanie zbędnych licencji.

Posiadana wiedza n/t stanu infrastruktury IT znacznie ułatwi zarządzanie nią, ułatwi planowanie nowych zakupów, oraz pozwoli księgowości na doprecyzowanie ewidencji środków trwałych IT.

Przeprowadzenie audytu realizowane jest w następujących krokach/etapach:

 1. instalacja przez nas oprogramowania audytorskiego na wskazanych nam przez Państwa stacjach (komputerach, laptopach, serwerach) i zebranie kompletu informacji;
 2. wygenerowanie przez nas i przekazanie Państwu zestawienia zawierającego informacje n/t posiadanego sprzętu i zainstalowanego oprogramowania;
 3. zweryfikowanie przez Państwa zestawienia ze stanem dokumentów (posiadanymi fakturami) i przekazanie nam informacji, które wprowadzamy do systemu audytorskiego i przypisujemy do zidentyfikowanych pozycji;
 4. podjęcie przez Państwa decyzji co do pozycji oprogramowania nie znajdującego potwierdzenia w dokumentach i podjęcie stosownych czynności;
 5. ponowne zweryfikowanie przez nas informacji z komputerów oraz wygenerowanie i przekazanie Państwu kompletnego raportu końcowego.

Po wykonaniu audytu dobrą praktyką zarządczą jest stałe monitorowanie zasobów infrastruktury IT, które pozwala na identyfikację przypadków jej naruszenia oraz szybkie, doraźne wykonywanie audytów „na żądanie”.

 

[/other-service-row]

 

[other-service-row]

[other-service icon=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-monitorowanie-sprzetu.jpg” title=”MONITOROWANIE INFRASTRUKTURY IT” text=””]

 

Monitorowanie zasobów infrastruktury IT jest realizowane po przeprowadzeniu audytu i polega na bieżącym, automatycznym identyfikowaniu i ewidencjonowaniu zachodzących zmian. Usługa ta pozwala nie tylko na na potwierdzenie faktu przeprowadzanych zmian (napraw i instalacji), ale przede wszystkim na wykrywaniu incydentów w postaci zmian niepożądanych takich jak nieuprawniony demontaż podzespołów lub samowolna instalacja nielegalnego oprogramowania.

Bieżące monitorowanie pozwala na szybką reakcję na alarm wywołany zmiana sprzętową lub instalację/deinstalację oprogramowania.

Nadzorowany na bieżąco i uzupełniany o niezbędne informacje system monitorowania pozwala na szybkie tworzenie „na żądanie” audytów sprzętu i oprogramowania.

[/other-service-row]

 

[other-service-row]

[other-service icon=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-monitorowanie.jpg” title=”MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI” text=””]

Lorem ipsum

[/other-service-row]

 

[other-service-row]

[other-service icon=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-podpis-elektroniczny.jpg” title=”PODPIS ELEKTRONICZNY” text=””]

Lorem ipsum

[/other-service-row]

 

[other-service-row]

[other-service icon=”wp-content/uploads/2017/10/ceprobi-ikona-teletechnika.jpg” title=”INSTALACJE TELETECHNICZNE” text=””]

 

Nasz zespół instalatorów rzetelnie i starannie realizuje zlecenia z zakresu wykonywania różnych instalacji teletechnicznych. Podejmując się każdego zadania analizujemy dokumentację i faktyczne warunki realizacji. W trakcie prac na bieżąco analizujemy prawidłowość wykonywania instalacji, a ewentualne niezgodności lub wykryte zagrożenia uzgadniamy ze zleceniodawcą oraz innymi zespołami na obiekcie.

Nie biorąc pod uwagę kilku małych realizacji sieci lokalnych, pierwszym liczącym się zleceniem, które zrealizowaliśmy (jeszcze pod szyldem działalności gospodarczej) było wykonanie sieci wi-fi dla gości hotelowych w 10 hotelach na terenie kraju:

 • Reymont (Łódź);
 • Royal (Kraków);
 • Zamek Czocha (Leśna/Sucha) – w obiekcie tym wykonaliśmy także multiswitchową instalację TV satelitarnej, nagłośnieniową oraz telefoniczną;
 • Mazowiecki (Warszawa);
 • Belwederski (Warszawa);
 • Ikar (Bydgoszcz);
 • Dedal (Malbork);
 • Ułan (Grudziądz);
 • Wieniawa (Wrocław);
 • Huzar (Lublin).

Ostatnimi czasy wykonaliśmy:

 • instalację BMS w budynku nowej siedziby f-my Tom-Tom w Łodzi;
 • instalację CCTV/LAN w Instytucie Zdrowia Człowieka w Uniejowie;
 • instalację CCTV/LAN w firmie produkcyjnej Amtraf w Łodzi;
 • instalację SAP w obiekcie spawalni firmy ABB w Łodzi;
 • instalację SAP w firmie produkcyjnej Szarpol w Sieradzu;
 • instalację SAP w archiwach Sądu Okręgowego w Łowiczu;
 • instalację SAP w Muzeum w Łowiczu;
 • instalację SAP w firmie produkcyjnej Brubeck w Zduńskiej Woli;
 • instalację SAP w salonie BMW/MINI/Motorrad w Swadzimiu;
 • sieć strukturalną w jednostce wojskowej (inf. zastrzeżona);
 • instalację detekcji tlenku węgla i LPG w garażu podziemnym obiektu Zakładowa 87 w Łodzi;
 • instalację SAP w firmie produkcyjnej Ferax w Zduńskiej Woli.

Wszechstronne doświadczenie, zaangażowanie i rzetelność pozwala nam z pełnym przekonaniem zaoferować nasze usługi w zakresie wykonywania teletechnicznych instalacji niskoprądowych.

[/other-service-row]

 

 

 

Share: