CENNIK USŁUG INFORMATYCZNYCH

 

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów kodeksu handlowego. w uzgodnionych przypadkach mogą zostać zastosowane wynegocjowane stawki indywidualne

PODSTAWOWY CENNIK USŁUG taryfa I
(dni robocze 09:00-16:00)
taryfa II
(dni robocze 16:00-21:00)
taryfa III
(dni robocze 21:00-09:00
oraz weekendy i święta)
Standardowy cennik usług:

Standard price list

Standardowa usługa informatyczna,pierwsza i każda kolejna rozpoczęta godzina usługi
Standard service, first & each next hour of service

(foreign company attendance : +25%)

150,- PLN
+23% VAT
+50% +100%
Usługi dla klientów z umową gotowości serwisowej i wsparcia telefonicznego
(oraz z umowami serwisowymi po wykorzystaniu przysługujących limitów):

Patronizers price listStandardowa usługa informatyczna
(druga i każda następna rozpoczęta godzina usługi oraz usługi realizowane poprzez serwis zdalny: rabat 20% !!!)Standard service
(2-nd and each next hour of service & remote access service: 20% off)foreign company attendance : +25%
100,- PLN
+23% VAT
+50% +100%
Niestandardowa usługa informatyczna:

(odzysk danych, odwirusowywanie, reinstalacja systemu z zachowaniem danych…)
Unconventional service:
(data recovery, system healing for viruses, system reinstallation with data keeping…)

według indywidualnego cennika
individual price list
Szkolenia użytkowników:

(Trainings)

foreign company attendance : +50%

150,- PLN
(zw. z VAT)
(tax free)
+50% +100%
Dojazd do klienta poza granicami m. Łodzi : 2,50 PLN/km
+23% VAT
+100%
Dojazd w granicach m. Łodzi bez usługi u klienta (np. dostawa lub odbiór sprzętu): 25,- PLN
+23% VAT
+50% +100%
Share: