AUDYT OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU

Zlecając nam wykonanie audytu IT uzyskacie Państwo kompleksową informację n/t wykorzystywanej w Państwa firmie infrastrukturze IT oraz zainstalowanego/używanego oprogramowania.

Posiadając taka informację możecie Państwo uporządkować posiadane licencje licencje, co w przypadku ewentualnej kontroli legalności oprogramowania pozwoli uniknąć wysokich kar.

Efektem dodatkowym może być także zmniejszenie ponoszonych przez Państwa kosztów na oprogramowanie i jego aktualizacje przez zidentyfikowanie i wyeliminowanie zbędnych licencji.

Posiadana wiedza n/t stanu infrastruktury IT znacznie ułatwi zarządzanie nią, ułatwi planowanie nowych zakupów, oraz pozwoli księgowości na doprecyzowanie ewidencji środków trwałych IT.

Przeprowadzenie audytu realizowane jest w następujących krokach/etapach:

  1. instalacja przez nas oprogramowania audytorskiego na wskazanych nam przez Państwa stacjach (komputerach, laptopach, serwerach) i zebranie kompletu informacji;
  2. wygenerowanie przez nas i przekazanie Państwu zestawienia zawierającego informacje n/t posiadanego sprzętu i zainstalowanego oprogramowania;
  3. zweryfikowanie przez Państwa zestawienia ze stanem dokumentów (posiadanymi fakturami) i przekazanie nam informacji, które wprowadzamy do systemu audytorskiego i przypisujemy do zidentyfikowanych pozycji;
  4. podjęcie przez Państwa decyzji co do pozycji oprogramowania nie znajdującego potwierdzenia w dokumentach i podjęcie stosownych czynności;
  5. ponowne zweryfikowanie przez nas informacji z komputerów oraz wygenerowanie i przekazanie Państwu kompletnego raportu końcowego.

 

 

 

Po wykonaniu audytu dobrą praktyką zarządczą jest stałe monitorowanie zasobów infrastruktury IT, które pozwala na identyfikację przypadków jej naruszenia oraz szybkie, doraźne wykonywanie audytów „na żądanie”.

Share: