BDO kody odpadów

Portal: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/User/Login/Login

 

Kody odpadów przyjmowanych i wytwarzanych w działalności spółki Ceprobi.

Lp.

Kod odpadów2

Rodzaj odpadów2)

1

16 02 13

Odpady nieujęte w innych grupach

– Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

 

 • terminale komputerowe, maszyn sterujących,

 • monitory komputerowe,

 • telewizory,

 • wszelkie urządzenia zawierające kineskopy,

 • urządzenia zawierające rtęć,

 • zasilacze awaryjne tzw. UPS’y,

 • urządzenia zawierające niebezpieczne baterie lub akumulatory,

 • inne urządzenia zawierające niebezpieczne elementy,

  ze względu na brak odrębnego kodu również odpady typu:

 • świetlówki liniowe,

 • wyładowcze lampy sodowe i rtęciowe,

 • lampy UV,

 • świetlówki z solarium,

2

16 02 14

Odpady nieujęte w innych grupach

– Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

 

 • sprzęt komputerowy:

 • komputery,

 • klawiatury, myszki komputerowe, tablety,

 • notebooki, laptopy, palmtopy,

 • drukarki, plotery,

 • skanery,

 • zasilacze, koncentratory,

 • modemy, huby,

 • inne urządzenia komputerowe i peryferyjne,

  sprzęt biurowy:

 • telefony, faxy, telexy, dalekopisy,

 • telefony komórkowe,

 • maszyny do pisania,

 • kserokopiarki,

 • niszczarki dokumentów,

 • kalkulatory,

 • kasy fiskalne,

 • rzutniki,

 • centrale telefoniczne,

  sprzęt domowy:

 • radioodbiorniki,

 • radioodtwarzacze,

 • magnetofony,

 • magnetowidy,

 • anteny satelitarne i telewizyjne,

 • tunery satelitarne,

 • kamery wideo,

 • walkman, discman,

 • pralki, suszarki,

 • odkurzacze,

 • żelazka, lokówki,

 • lampy, żyrandole,

 • maszyny do szycia

 • grzejniki elektryczne,

 • kuchenki gazowe,

 • kuchenki elektryczne,

 • kuchenki mikrofalowe,

 • elektryczne grile, opiekacze,

 • czajniki elektryczne,

 • ekspresy do kawy i herbaty,

 • sokowirówki, miksery,

 • krajalnice, tostery,

 • inne roboty kuchenne,

 • frytkownice, gofrownice,

 • pochłaniacze,

  elektronarzędzia:

 • wiertarki,

 • wkrętarki,

 • wycinarki,

 • pilarki,

 • inne specjalistyczne narzędzia

  sprzęt przemysłowy:

 • kamery przemysłowe,

 • systemy monitorujące

 • systemy nadawczo

 • odbiorcze,

 • systemy p.poż.

 • radiostacje, CD

 • radia, krótkofalówki,

 • systemy radiowęzłowe, megafony

 • sprzęt teletransmisyjny,

 • szafy krosownicze,

 • szafy sterownicze, streamery,

 • rozdzielnice energetyczne,

 • tablice rozdzielcze,

 • dławiki, izolatory,

 • transformatory, przekaźniki,

 • radary,

 • czytniki kart magnetycznych,

 • bankomaty,

 • wagi elektroniczne,

 • zegary elektryczne i elektroniczne,

 • wentylatory, nagrzewnice,

 • inne urządzenia elektroniczne nie zawierające elementów niebezpiecznych

 

3

16 02 15

Odpady nieujęte w innych grupach

– Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

 

 • lampy oscyloskopowe,

 • kineskopy z monitorów i telewizorów,

 • inne części i podzespoły elektroniczne zawierające elementy niebezpieczne,

 • cartridge, tonery i pojemniki na tusze zawierające substancje niebezpieczne,

4

16 02 16

Odpady nieujęte w innych grupach

– Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

 

 • przewody i kable,

 • wtyczki, przełączniki,

 • płytki elektroniczne,

 • różnego rodzaju części i podzespoły elektroniczne i elektryczne,

 • cartridge, tonery i pojemniki na tusze nie zawierające substancji niebezpiecznych,

5

16 06 01

Odpady nieujęte w innych grupach

– Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory ołowiowe

 

 • Zużyte baterie i akumulatory ołowiowe

6

16 06 02

Odpady nieujęte w innych grupach

– Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

 

 • Zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

7

16 06 03

Odpady nieujęte w innych grupach

– Baterie i akumulatory

Baterie zawierające rtęć

 

 • Zużyte baterie i akumulatory zawierające rtęć

8

16 06 04

Odpady nieujęte w innych grupach

– Baterie i akumulatory

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

 

 • Zużyte baterie i akumulatory alkaliczne

 

9

16 06 05

Odpady nieujęte w innych grupach

– Baterie i akumulatory

Inne baterie i akumulatory

 

 • Inne zużyte baterie i akumulatory

 

10

16 80 01

Odpady nieujęte w innych grupach

– Odpady różne

– Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

 

 • dyskietki,

 • taśmy magnetyczne,

 • kasety magnetofonowe,

 • kasety wideo,

 • dyski twarde,

 • płyty CD, DVD,

11

17 09 04

 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

– Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

– Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

12

20 01 35

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

– Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

– Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

13

20 01 36

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

– Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 

14

20 03 01

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

– Inne odpady komunalne

– Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

15

20 03 07

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

– Inne odpady komunalne

– Odpady wielkogabarytowe

 

Share: