MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW

Kontrolowanie czynności wykonywanych przez pracowników (użytkowników służbowych komputerów) staje się coraz powszechniejsze i pożądane przez pracodawców.

Równocześnie należy zdecydowanie odróżnić rzetelną kontrolę od nielegalnej inwigilacji.

Będąc pracodawcą, ponosząc koszty: komputera, programów, łącza internetowego oraz wynagrodzenia
– masz prawo wymagać rzetelnego i uczciwego wykorzystania czasu i komputera przez pracownika.
Jest to zresztą zapisane w uregulowaniach prawa pracy.

W procesie monitorowania działań pracowników związanych z wykorzystywaniem przez nich komputerów zbierane są informacje statystyczne :

  • czas i aktywność korzystania z poszczególnych programów;
  • odwiedzane strony internetowe i czas ich przeglądania;
  • drukowane dokumenty;
  • korzystanie z nośników wymiennych (pendrive, CD, DVD…);
  • przerwy w pracy.

 

W ramach wykupionej w naszej firmie abonamentowej usługi monitorowania wskazanych komputerów służbowych instalujemy na nich oprogramowanie śledzące podejmowane czynności i przesyłające te informacje do serwera na którym są one zbierane. Na podstawie tych informacji generujemy dla Państwa zestawienia statystyczne na żądanie lub w uzgodnionych okresach (najczęściej miesięcznie). Możliwe jest również założenie pracodawcy konta administracyjnego, aby po przeszkoleniu (poznaniu programu) mógł samodzielnie generować potrzebne mu zestawienia.

W bardziej zaawansowanych wersjach usługi możliwe jest

  • blokowanie wybranym użytkownikom korzystania z określonych programów (np. Gadu-Gadu, Tlen, czy Connect);
  • blokowanie wybranych adresów stron internetowych (np portali społecznościowych);
  • uniemożliwienie korzystania z nośników wymiennych (pendrive, dysk zewnętrzny)…

Wszystkie działania podejmowane w ramach usługi monitorowania aktywności pracowników są całkowicie zgodne z prawem.
Zbierane są informacje jakie działania pracownik podejmował i ile czasu na nie poświęcił, ale nie są zbierane informacje np. o treści maili, treściach rozmów prowadzonych na czatach lub przez komunikatory, czy stosowanych hasłach.

Nadzór nad efektywnością wykorzystania komputerów przez użytkowników jest inwestycją, która w krótkim czasie przynosi korzyści.

 </br clear=”all”>

PRZYKŁADOWE EKRANY

Monitorowanie wydruków pozwala nie tylko na weryfikowanie faktycznego zużycia materiałów eksploatacyjnych ale i na analizę potrzeb drukowania określonych dokumentów oraz szacunkowe koszty eksploatacji. Zidentyfikowanie i wyeliminowanie sytuacji np eksploatowania drukarki kolorowej do notorycznego drukowania materiałów czarno-białych także może pozwolić na spore oszczędności.

 

 

Kontroler aplikacji powiadomi administratora w przypadku uruchomienia przez użytkownika programu z ustalonej przez pracodawcę „czarnej listy”, lub nawet może spowodować natychmiastowe automatycznie zamknięcie takiego programu.

 

Kontroler stron WWW uniemożliwi użytkownikom korzystanie z niepożądanych stron, co nie tylko ma wpływ na ograniczenie ewentualnego marnotrawienia czasu, ale może także ochronić komputer przed zagrożeniami w przypadku stron zawierających złośliwe lub szkodliwe oprogramowanie.

 

Kontrolery USB pozwolą na autoryzowanie urzadzeń typu pendrive czy przenośny dysk USB. W obecnych czasach, w których informacja i zasoby cyfrowe są bardzo cenne, jest to funkcja nie do przecenienia. O tym, jak kosztowna może być utrata takich danych bardzo boleśnie przekonało się juz wiele firm, z których nieuczciwi pracownicy „wynieśli” kontakty handlowe, dokumenty, projekty czy zasoby graficzne.

 

Raport menadżerski wykorzystywanych programów ujawni kto najwięcej korzysta z oprogramowania służącego realizowaniu zadan firmowych, a który z pracowników traci czas na rozrywki.

 

Raport menadżerski stron WWW wykryje ewentualne nieprawidłowości w wykorzystywaniu firmowego łącza internetowego. Pamietajmy o tym, że takie nieprawidłowe korzystanie z internetu przekłada się nie tylko na spowalnianie łącza innym rzetelnie wykonującym swoje zadania pracownikom, czy marnotrawienie czasu pracy. W skrajnych przypadkach pracodawca jako podmiot odpowiedzialny za sposób wykorzysania łącza internetowego może odpowiadać przed organami ścigania za działania sprzeczne z prawem (np pobieranie lub wymianę plików chronionych prawami autorskimi w postaci filmów lub materiałów o charakterze pornograficznym).

 

Jeśli z zestawień menadżerskich bedziemy mieli wątpliwości co do efektywności wykorzystywania przez pracownika powierzonego mu stanowiska komputerowego – oś czasu pokaże nam dokładnie, jakie czynności i w którym momencie były przez niego podejmowane.

 

 

 

Zbiorcze statystyczne zestawienie wydajności ułatwi pracodawcy ocenę przydatności pracownika na zajmowanym stanowisku.

 

Statystyki zbiorcze pozwalają na ogólną ocenę sytuacji i bardziej racjonalne podejmowanie decyzji zarówno personalnych, organizacyjnych i inwestycyjnych.

 

 

 

Share: