Podpis elektroniczny Cencert (zobrazowanie graficzne w treści dla Windows / MacOS)

Złożenie podpisu elektronicznego z zobrazowaniem graficznym (podpisu widocznego w treści dokumentu) jest możliwe zarówno z wykorzystaniem dostarczanego przez Cencert oprogramowania PEM-HEART SIGNATURE, jak i w programie Adobe Reader. 

Poniżej przedstawiamy instrukcję sposobu złożenia podpisu w programie PEM-HEART SIGNATURE.

Dokument który mamy podpisać zapisujemy na dysku, po czym otwieramy program PEM-HEART SIGNATURE, w którym wybieramy opcję „podpisz”.

PEM-HEART SIGNATURE

 

Następnie z dysku wybieramy plik, w którym chcemy złożyć podpis.

PEMHeartMacOS02

 

Wybrany do podpisu plik pojawi się w oknie listy plików.

PEM HEART SIGNATURE

 

W lewym dolnym rogu okna programu PEM HEART SIGNATURE wybieramy „opcje”

PEM HEART SIGNATURE

a następnie w opcjach zaznaczamy „PAdES z efektem graficznym” i wybór zatwierdzamy za pomocą przycisku „OK” w prawym dolnym rogu okna .

PEM HEART SIGNATURE

Mając wybrany dokument do podpisu oraz sposób jego złożenia, za pomocą przycisku „Dalej” w prawym dolnym rogu okna programu przechodzimy do procedury złożenia podpisu elektronicznego w wybranym dokumencie. 

PEM HEART SIGNATURE

Pojawi się okno wizualizacji dokumentu. Za pomocą strzałek przechodzimy pomiędzy stronami, aby wybrać tę stronę, na której chcemy złożyć nasz podpis.

PEM HEART SIGNATURE

Po wybraniu strony zaznaczamy myszką obszar jaki ma na stronie zajmować nasz podpis. Sugestia: naszym zdaniem podpis wygląda wizualnie najlepiej, jeśli obszar ma w przybliżeniu proporcje szerokości do wysokości 4:1 – 5:1.

PEM HEART SIGNATURE

Do złożenia podpisu przechodzimy znajdującym się w dolnej części okna programu przyciskiem „OK” .

PEM HEART SIGNATURE

Przez kolejne okno także przechodzimy przyciskiem „OK”.

PEM HEART SIGNATURE

Wprowadzamy klucz (czyli PIN) do podpisu i zatwierdzamy przyciskiem „OK”

PEM HEART SIGNATURE

Po złożeniu podpisu komunikat pojawi się w oknie plików pod nazwą dokumentu.

PEM HEART SIGNATURE

Plik został podpisany i możemy go wykorzystać zgodnie z zamierzeniem (np. przesłać do odbiorcy). Przed wysłaniem warto sprawdzić jak podpis wygląda np w popularnym programie Adobe Reader lub innej przeglądarce plików PDF.