Promocja na podpis kwalifikowany dla dokumentów JEDZ

Uruchamiamy promocję na podpis kwalifikowany dla dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).

Oferujemy kwalifikowane certyfikaty do podpisywania dokumentów JEDZ, zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

W związku z nowym obowiązkiem podpisywania dokumentów JEDZ, oferujemy promocyjną cenę zakupu podpisu.

Warunki promocji:

  1. Promocja dotyczy zakupu zestawu “token” (podobny wyglądem do pendrive) z certyfikatem ważnym 2 lata.
  2. Promocyjna cena zestawu wynosi 242,25 zł + 23% VAT.
  3. Warunkiem udziału w promocji jest zakup co najmniej 3 zestawów objętych promocją przez jedną firmę (zakup musi być udokumentowany fakturą obejmującą co najmniej 3 szt. zestawów, wystawioną na osobę lub firmę nabywającą certyfikat).
  4. Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

W celu zakupu podpisu należy zamówić wizytę naszego inspektora (tel. 606929219). Koszt dojazdu w obrębie m. Łodzi, usługi wygenerowania certyfikatu oraz instalacji oprogramowania do podpisu i wgrania certyfikatu wynosi 70,- zł +23%VAT za pierwszy podpis oraz 50,- zł + 23% VAT za każdy kolejny realizowany w trakcie tej samej wizyty.

Nie jest potrzebne nabywanie dodatkowo certyfikatów niekwalifikowanych do szyfrowania. Wymagania dotyczące szyfrowania plików JEDZ należy realizować zgodnie z wymaganiami zamawiającego – np. za pomocą oprogramowania typu 7-Zip, Ms Word, Acrobat itd., oferującego szyfrowanie dokumentów przy użyciu hasła.