PODPIS ELEKTRONICZNY

podpis-kwalifikowany-certyfikat-ceprobi

W naszej ofercie znajdziecie Państwo różnorodne zestawy do składania podpisu elektronicznego.

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem bez czytnika (duża lub wielkości SIM)

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem bez czytnika (duża lub wielkości SIM)

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik typu token/pendrive

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik typu token/pendrive

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik duży na kablu USB

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik duży na kablu USB

Certyfikaty kwalifikowane (popularnie nazywane jako podpis elektroniczny) umożliwiają składanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych, wystawianie e-faktur, składanie e-pozwów w e-sądach, zawieranie umów cywilnoprawnych drogą elektroniczną, podpisywanie listów wysyłanych do organów administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności wymagających podpisania dokumentu sporządzonego w formie elektronicznej.
Można także uczestniczyć w aukcjach i przetargach internetowych, sporządzać dokumentację medyczną lub projektową a także robić przelewy w bankach które akceptują certyfikaty kwalifikowane.

Podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma taką samą moc prawną jak tradycyjny podpis składany odręcznie.


Zapraszamy do złożenia zamówienia i umówienia się na odbiór w naszej siedzibie.
Wystawiamy także certyfikaty na miejscu w siedzibie klienta (posiadamy uprawnienia do t.zw. „wyjazdowego poświadczenia tożsamości”).
W przypadku prawidłowego przygotowania kompletu wymaganych dokumentów procedura trwa ok. 15 minut.