PODPIS ELEKTRONICZNY : ZAMÓWIENIE

podpis-kwalifikowany-certyfikat-ceprobi
Zapraszamy do złożenia zamówienia i umówienia się na odbiór w naszej siedzibie.
Wystawiamy także certyfikaty na miejscu w siedzibie klienta (posiadamy uprawnienia do t.zw. „wyjazdowego poświadczenia tożsamości”).
W przypadku prawidłowego przygotowania kompletu wymaganych dokumentów procedura trwa ok. 15 minut.Umów się telefonicznie pod numerem 600 08 19 19 na odbiór podpisu u nas w siedzibie lub zamów dojazd z poświadczeniem tożsamości subskrybentów.

Wcześniej jednak prześlij nam mailem na adres ceprobi@ceprobi.pl następujące dane (jeśli chcesz, możesz skorzystać z gotowego formularza):

Dla każdego z subskrybentów (osób na które zostanie wystawiony podpis):

 • nazwisko i imiona (oba jeśli posiada! zgodnie z dowodem osobistym/paszportem!)
 • nr pesel
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • telefon kontaktowy
 • email
 • numer dowodu osobistego / paszportu
 • organ wydający dowód osobisty / paszport
 • data ważności dowodu osobistego / paszportu
 • adres zameldowania/zamieszkania
 • rodzaj certyfikatu (nowy podpis / odnowienie podpisu)
 • rodzaj zestawu (tylko karta bez czytnika / zestaw z tokenem / zestaw z dużym czytnikiem)
 • okres ważności certyfikatu (rok / dwa lata)

Dla firmy (jeśli na firmę ma zostać wystawiona faktura):

 • nazwa firmy
 • email (małymi literami)
 • nr telefonu
 • numer NIP (lub KRS) i REGON
 • adres siedziby
Uwaga ! Bardzo ważne !Każdy subskrybentów (osób na którą będzie wystawiony podpis) musi stawić się osobiście z dowodem tożsamości  (dowód lub paszport).

W przypadku wystawienia faktury na podmiot konieczny będzie odpis aktu powołującego / nadania numeru NIP. W przypadku przedsiębiorstw i stowarzyszeń nie będzie to niezbędne gdyż odpis z CEIDG lub KRS możemy uzyskać ‚online’, natomiast dokument taki będzie konieczny dla innych podmiotów (np. związków wyznaniowych, klubów sportowych…).
W przypadku faktury na podmiot musi być również obecna osoba posiadająca prawo do reprezentowania firmy w zakresie zawierania umów.


 


FORMULARZ ZAMÓWIENIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PARAMETRY ZESTAWU

Okres ważności certyfikatu:

Rodzaj zestawu:

Wielkość karty/czytnika


duża

mała


DANE OSOBY DLA KTÓREJ BĘDZIE WYSTAWIONY CERTYFIKAT (wymagane!)

: nazwisko i imiona (oba, jeśli są wymienione w dowodzie tożsamości!)
: nr pesel
: data urodzenia (dd.mm.rrrr)
: miejsce urodzenia
: telefon kontaktowy
: email
: numer dowodu osobistego
: organ wydający dowód osobisty
: data ważności dowodu osobistego (dd.mm.rrrr)
: adres zameldowania


DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE CERTYFIKATU (wypełnij, jeśli są inne niż osoby certyfikowanej):

: nazwisko i imię
: email (małymi literami)
: numer telefonu


DANE ZAMAWIAJĄCEGO (do faktury - jeśli są takie, jak osoby certyfikowanej, uzupełnij tylko NIP):

: nazwa firmy lub nazwisko i imię
: email (małymi literami)
: nr telefonu
: numer NIP
: adres siedziby


Przygotowanie i weryfikację zamówienia możesz przyspieszyć przesyłając od razu skany (max 2,5 MB / plik):

dowodu osobistego:

pierwsza strona (lub obie w jednym pliku)

druga strona (jeśli nie była przesłana razem z pierwszą)

skanu pozwolenia lub odpisu KRS (dla zamawiających firm):

pierwsza strona (lub wszystkie w jednym pliku)

druga strona (jeśli istnieje lub nie została załączona w pierwszym pliku)


trzecia strona (jeśli istnieje lub nie została załączona w pierwszym pliku)


czwarta strona (jeśli istnieje lub nie została załączona w pierwszym pliku)


piąta strona (jeśli istnieje lub nie została załączona w pierwszym pliku)


szósta strona (jeśli istnieje lub nie została załączona w pierwszym pliku)


Przepisz kod z obrazka:
captcha