PODPIS ELEKTRONICZNY ŁĘCZYCA

podpis-kwalifikowany-certyfikat-ceprobi

Podpis elektroniczny Łęczyca : podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma tożsamą moc prawną jak standardowy podpis składany odręcznie. W oferowanym przez nas asortymencie znajdziecie Państwo różnorodne zestawy do składania podpisu elektronicznego.

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem bez czytnika (duża lub wielkości SIM)

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem bez czytnika (duża lub wielkości SIM)

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik typu token/pendrive

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik typu token/pendrive

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik duży na kablu USB

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik duży na kablu USB

Certyfikat kwalifikowany (popularnie określany mianem podpis elektroniczny) umożliwia składanie deklaracji ubezpieczeniowych ZUS oraz deklaracji podatkowych, wystawianie faktur elektronicznych, składanie pozwów w sądach elektronicznych, zawieranie umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej, podpisywanie listów kierowanych do organów administracji a także podejmowanie innych działań wymagających podpisania dokumentu utworzonego w postaci elektronicznej.
Można jeszcze wziąć udział w licytacjach i przetargach internetowych, opracowywać dokumentację medyczną lub projektową a jeszcze robić przelewy w bankach, które akceptują certyfikaty kwalifikowane.


Zapraszamy do przesłania nam zamówienia oraz umówienia się na odbiór w siedzibie naszej firmy.
Wystawiamy również podpisy elektroniczne na miejscu w biurze klienta, ponieważ nasi inspektorzy posiadają uprawnienia do t.zw. wyjazdowego poświadczenia tożsamości. W przypadku bezbłędnego przygotowania pakietu wymaganych dokumentów operacja wystawienia certyfikatu kwalifikowanego trwa ok. 15 minut.