PODPIS ELEKTRONICZNY : CENA

podpis-kwalifikowany-certyfikat-ceprobi

Zestaw podpisu elektronicznego z małym czytnikiem typu token/pendrive

Uwaga! Jest to najczęściej wybierany model, który ze względu na mobilność czytnika ułatwia korzystanie z podpisu w różnych lokalizacjach – np. w domu i w biurze.

Certyfikat ważny 1 rok : 240 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 2 lata : 285 zł + 23% VAT

cencert-podpis-elektroniczny-ceprobi-maly-token

Zestaw podpisu elektronicznego ze standardowym dużym czytnikiem na kablu USB

Uwaga! Jest to model najczęściej wybierany w biurach, w których nie występuje konieczność przemieszczania się z podpisem. Jest wygodny także wówczas, gdy z jednej stacji roboczej korzysta kilka osób (jedynie wymieniając karty z podpisem w czytniku).

Certyfikat ważny 1 rok : 230 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 2 lata : 275 zł + 23% VAT

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik duży na kablu USB

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik duży na kablu USB


Nowy podpis elektroniczny bez czytnika

Uwaga! Jest to wariant wybierany najczęściej w sytuacji, w której posiadacie już Państwo czytnik i potrzebujecie nowego podpisu dla siebie lub dla kolejnej osoby.

Certyfikat ważny 1 rok : 190 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 2 lata : 235 zł + 23% VAT

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem bez czytnika (duża lub wielkości SIM)

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem bez czytnika (duża lub wielkości SIM)


Odnowienie certyfikatu

Uwaga! Dotyczy także odnowienia certyfikatów wydanych przez inne kwalifikowane centra certyfikacji.
Odnowienie certyfikatu jest możliwe przed upływem terminu ważności certyfikatu dotychczasowego!

Certyfikat ważny 1 rok : 90 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 2 lata : 125 zł + 23% VAT

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem bez czytnika (duża lub wielkości SIM)

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem bez czytnika (duża lub wielkości SIM)


Dojazd do klienta w tym weryfikacja tożsamości subskrybenta

Uwaga! Przy 10 lub większej ilości zestawów i/lub odległościach powyżej 100 km możliwe jest uzgodnienie stawek indywidualnych.

na terenie Łodzi :  20 zł + 23% VAT / osobę
poza terenem Łodzi :  10 zł + 23% VAT / 10 km

Instalacja certyfikatu na komputerze klienta oraz szkolenie z korzystania z podpisu (ok. 0,5 godz.)

Uwaga! Przy większej ilości osób i/lub komputerów możliwe jest uzgodnienie stawek indywidualnych.

75 zł + 23% VAT / osobę / komputer

nadzor-informatyczny