PODPIS ELEKTRONICZNY BRZEZINY

podpis-kwalifikowany-certyfikat-ceprobi

Podpis elektroniczny Brzeziny: podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma identyczną moc prawną jak tradycyjny podpis składany odręcznie. W naszym asortymencie znajdziecie Państwo różnorodne zestawy do składania podpisu elektronicznego.

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem bez czytnika (duża lub wielkości SIM)

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem bez czytnika (duża lub wielkości SIM)

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik typu token/pendrive

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik typu token/pendrive

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik duży na kablu USB

podpis elektroniczny, karta z certyfikatem, czytnik duży na kablu USB

Certyfikat kwalifikowany (zazwyczaj określany mianem podpis elektroniczny) umożliwia składanie deklaracji ubezpieczeniowych ZUS a także deklaracji podatkowych, wystawianie faktur elektronicznych, składanie pozwów w sądach elektronicznych, sygnowanie umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej, sygnowanie korespondencji kierowanej do organów administracji oraz podejmowanie innych czynności wymagających podpisania dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej.
Można poza tym wziąć udział w konkursach ofert i przetargach internetowych, sporządzać dokumentację medyczną lub projektową a poza tym wykonywać przelewy w bankach, które akceptują certyfikaty kwalifikowane.
Zachęcamy do złożenia zamówienia oraz umówienia się na odbiór w naszej siedzibie. Wystawiamy również certyfikaty kwalifikowane na miejscu w siedzibie klienta, gdyż nasi inspektorzy dysponują uprawnieniami wyjazdowego poświadczenia tożsamości. W przypadku właściwego przygotowania całości wymaganych dokumentów formalność wystawienia certyfikatu kwalifikowanego trwa ok. 15 minut.


Zachęcamy do złożenia zamówienia oraz umówienia się na odbiór w naszej siedzibie.
Wystawiamy również certyfikaty kwalifikowane na miejscu w siedzibie klienta, gdyż nasi inspektorzy dysponują uprawnieniami wyjazdowego poświadczenia tożsamości. W przypadku właściwego przygotowania całości wymaganych dokumentów formalność wystawienia certyfikatu kwalifikowanego trwa ok. 15 minut.